I 1 I 48c—48(1 48c—48d \f 225 i 225' HOOFDEN DEB SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het Inkoniste::. EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdond. WO. 48c. Hoef kade. Nihil. 225; 225 50 120 id. 120 peer. (Aren) 400. c, d, g, 225 ld. 48d. Kerkstraat. [Bruine. (Pieter) 225 ikester. (Arnoldus) i 225 fakus. (Gerardus) 225 135 EN BENAMING DER SCHOOL. d. Laan. (Gerrit l Cornells Filippus) hoofdond. Hoogd., wisk. teek., gymn. dariuus) 11. (Hermanns) hulpond. teek.gymn. schoonschr. nut en sm. i Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. ONDERWIJZERS >or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 11. (Anne Elisabeth hdw. Vilhelmina) Del. (Lydia) hoofdond Fransch. hoofdond. Fransch. hoofdond. Landbouw, hoofdond. wisk. hdw. v. nut en sm. 225 waar de school Duiker. (Fokker). A, X". lambach. (Johanna iendrika) Gou. (Johannes) ker. (Herman tutenie) rkstra. (Rinse tunes) i Vliet. (Christoffel I lohannes) Leeuwen. (Antonins. hoofdond. hoofdond. wisk.gymn. hoofdond. gymn. hoofdond. teekenen. hoofdond. Openbare oc, e, f, v. herhalingsschool. k en j.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 376