i i I f i t 48e—481’ 48e—481' g, s w HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELÏNGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school van het Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 400. f 225 225a lielart. (Karei) 225 120 handw. v. nut. 120a Franck. (Bastiaan) ƒ400 225 a—e 225 Hink. (Antonie Mari) 225 225 45 ;Hofman. (Charles Augustijn) Brinkman. (Abraham Martinus Frederik) 'erinaas. (Johannes Cornells) ichepman. (Cornells Marinus) ‘ronk. (Hendrika Antonia Johanna) 'au Werkhoven. (Elisabeth) Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. (1857) Fr., i Duitscb, Eng., Wiskundej I Fr. en Eng. voor M. O. I ■s SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. 48f. K. Lombard- Openbare Herha- straat. Jingsschool B voor’ k en l. (jongens en meisjes.; ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 3 hoofdoud (1857) Fransch Engelsch. hoofdond. (1857) FranschEng. Wiskunde, hoofdond. (1878) Fr., Duitsch, Wisk., teek.,gymn. aardr. M. O. i hoofdond. (1878) jFr., wisk., gymn. handw. v. nut en smaak. s3 fs s 48e. Duinstraat 10. Herhalingsschool i j voor jongens en meisjes. Ekering. (Johannes Franciseus) Liippenbnrg. (Johanna Berendina) a— c, c, ïKnoppien. (Albert) k, k, en q. hoofdond. '(1857) wisk.,1 Landbouwk. I hoofdond. (1857) j Fransch. hoofdond. (1878) Franschteek. j en gymnastiek, j i hoofdond. (1878) Fransch en gymu. I ouds. (1878)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 377