i f i 1 49—50 49 50 5 f I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school van het EN EN ES schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nihil. onds. handw. v. nut. handw. v. nut. Post. (Gerrit Pieter) hoofdond. (1857' handw. nut. van der Haas. (Johannes Pieter) Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. Duit sch i en k. Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. (1857) Fransch. hoofdond. (1889) vrije en ordoef. hoofdond. (1889) vrije en ordeoef. hoofdond. (1889) vrije en ordeoef. ond. (1889) vrije en ordeoef. ond. (1889) auws. (Justinus) ’ammis. (David Arnold Wilhelmus) ader. (Willem) eharwachter. (Peter Arnold) an der Harst. (Willem) enema. (Roelof) Ravoo. (Gijsbertus Johannes) iStuurke. (Constance Christina) van Kempen. (Hendrik Jacobus) van Rijn. (Margaretha Catharina) a —i en k. 50. Nobelstraat 15. Bijzondere school voor gewoon L. 0. Prins-Willem- school der Ned. Herv. Gemeente. ONDERWIJZERS [oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. an Kempen.-(Hendrik Jacobus) lestrée. (Charles Joseph) Per maand voor 1 kind ƒ0.75; voor 2 kinderen uit één gezin gezin ƒ1.20, en voor ieder kind meer 0.35 Waanders. (Gerardus Limbertus Johannes) de Bruijn. (Johannes Christoffel) van der Haas. (Jacoba Maria) de Visser Smits. (Dirk) Hausen. (Johanna Sophia) onds. handw. v. nut. en sm. an den Berg. (Jan) ioetekouw. (Authouie Leendert) imedink. (Jacob Marcellus Johannes) daks. (Willem Nicolaas Josua) feeder. (Anna Elisabeth) IVed. Wanders, geb. Vuijk. (Alida Ursefina) Simon. (Maria Petronella) Wolffensperger. (Alida) (fed. Baas, geb. v. Drunen. (Maria) r- d. Hejjden. (Georgina) hulponds. (1857) onds. (1878) handw. v. nut en sm. onds. (1878) Fr., Eng.,' boekh. M. 0. onds. (1889) Fr. handw. v. nut en sm. 49. Westeinde 68.! Gesubsidieerde bijzondere school. hoofdond. hoofdond. Fransch, vrije en ordeoef. hoofdond. ond. ond. vrije en ordeoef. hoofdond. vrije en ordeoef. ond. vrije en ordeoef. ond. onds. Fr., Duitsch handw. v. nut en sm. onds. erschoor. (Willem) wikker. (Mieke Ates) erhoeven. (Belia Maria Wilhelmina) fed. Riem Vis,.geb. Schwencke. (Catharina) an der Haas. (Geertruida Catharina) Ruijtenberg (Wilhelmina) fed. Baas, geb. v. Drunen. (Maria) an der Heijden. (Georgina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 378