t c i 51—52 51 52 i z l HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of' gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 51. Koningstraat 1. Plette Sr. (Lodewijk) hoofdond. (1857) a—k. id. Anijs. (Gerrit Herman) 'Pelser. (Johannes) nutt. handw. id. 52. Z. O. Buiten- j singel 112. hoofdond. vr. en ord. oef. hgofdond. vr. en ord. oef. hoofdond. hoofdond. Fransch. hoofdond. Fransch, vr. en ord. oef. hoofdond. vr. en ord. oef. ond. ond. vr. en ord. oef. onds. nutt. handw hoofdond. (1857) hoofdond. (1878) onds. Fransch, nutt. handw. onds. Rang of akte en verdere toelatingen. id. id. nutt. handw. vr. en ord. oei'. Barghoorn. (Simon) vr en ord. oef. v. d. Brugge. (Gerardus Johannes) Remmerswaal. (Carel I Cornelis) hoofdond. (1878) hulpond. (1857) hulpond. (1857) ond. (1878) ond. (1878) teekenen L. O. vr. en ord. oef. onds. (1878) vr. en ord. oef. onds. (1878) SOORT EM BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte I en verdere toelatingen. Per maand 11 kind ƒ0.50, 2 kinderen uit ƒ0.80, ieder j kind meer j ƒ0.20. perkerk. (Frederik Hendrik) Krussaard. (Pieter Johannes I Nicolaas) Bageman. (Dirk) ■lassink. (Derk) Batenburg. (Jan Martinus) d. Post. (Isaias) ran Gijn. (Pieter) Dagschool der j Ned. Herv. Gem. voor jongens en meisjes. v. Batenburg. (Jaeobus Fredericus) Walter. (Anne Henriëtte) v. d. Endt. (Adriaan) één gezin de Bruijn Ouboter. (Lucie) ƒ0.80, iedt ’t Hart. (Jaeobus Johannes) Voor 1 kind ƒ0.75, 2 kin deren uit één gezin f 120, voor 3 kin deren 1.55 I per maand, voor elk kind meer ƒ0.35. V oor de avond school wordt niet afzonder lijk berekend. Hamen. (Johannes Jaeobus) Weinerman. (Klaas) Kolterman. (Willem Frederik) lanssen. (Jaeobus) van het laas. (Wilhelmina Johanna)! I duider. (Rndolphina Wilhelmina) Termeer. (Cornelia) Öerksen. (Clara Ernestine) Wed. Baas, geb. van Drunen. (Maria Antonia) r. d. Heyden. (Johanna Georgine) ONDERWIJZERS I [door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. a— i, en k. Dag- en avond- school bij het Diaconie-Wees- buis der Ned. j Herv. Gem. voor jongens en I meisjes. - Knies. (Albertus Jaeobus) f- d. Berg. (Gerrit Adrianus) p- Heyningen. (Marie Johanna) Kecht. (Agatha Cornelia Antonia) Wegerif. (Johanna Geertruida Wilhelmina) Wed. Baas, geb. v. Drunen. I (Maria Antonia) v- d. Heyden. (Georgina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 379