I i 56-57—58—59—60 56-57—58—59-60 5 s 1 g HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN EN gevestigd is. EN EN schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Rumscheidt. (Fritz) 56. Bleijenburg 5. Amorison. (Hendrik) ak. 57. Van Ostadestr. onds. nutt. handw. Nieukerke. (Hendrik) ond. Fransch. Wesseling. (Christianas)- ak. eikel. (Piet) ond. (1878) Nihil. id. dezelfde. id. 60. id. 91. onds. (1878) id. rekenen en schrijven. hoofdond. Fransui Eng. Duitsch. 58. Amsterdamsche Veerkade 19. 59. Warmoezier- straat 89. Dag- en avond school voor meisjes in het R.-K. weeshuis. hoofdond. Franst Hoogd., Eng. hoo*dond. (1857 Hoogduitsch. Beek. (Abraham erman Pieter) fert. (Johanna) hoofdond. vr. en ord. oef. Fransch. hoofdond. vrije en orde oef. Duitsch. ond. vr. en ord. oef. nutt. en fr. handw. id. Rang of akte en verdere toelatingen. ond. wisk. ond. hoofdond. (1878 vak jen teekenen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. i, k en m. Rang of akte en verdere toelatingen. van Wijk. (Anthonie Joannes) i Per jaar: ivoor één kind (ƒ20, voor elk volgend kind 16. i Avondschool ivoor elke taal 1 ƒ16. I Per jaar: ■voor een kind i f 10, voor het 3de en ieder volgend kind uit één gezin ƒ2.50. Betaling bij het kwartaal. Dagschool voor jongens en meisjes van de vereeniging „School met den Bijbel”. Voor 1 kind 1.voor 2 kinderen uit één gezin ƒ1.80 voor elk ‘volgend kind ƒ0.60 per maand. waar de school er. (Willem Jacob) ONDERWIJZERS r wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. (1857) Fransch en Hoogd. onds. (1878) nutt. handw. den Burg. (Willem Jéhan Gerrit) ws. (Elisabeth! erman. (Hendrik sonard) Ru. (Gerrit) (Gerrit) 1 vacature. (Alida Cornelia) 1. (Anna Elisabeth) motte. (Anna Josina polina) stens. (Henriëtte Petro lia) Dagschool der Duitsch-Ev. gemeente voor jongens en meisjes. van het Lummel. (Hendrik (Johannes Rutger) Dag- en avond- a—i, school voorjongens k, p, t. en meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 381