I f 1 67—68—69 67-68—69 VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. I z1 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. a—i. van Alff. (Paulus Petrus) hoofdond. (187i ak id. 69. O. Molstraat. id. Nooteuboom. (Elisabeth) hoofdonds. (1871 loogestiju. (Johanna Maria kwartaal. d. Hoef. (Bernardus) obat. (Johan Ignatius) 67. Loosdninsche weg 529. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Jollie (Maria Christina Geertruida) Rang of akte en verdere toelatingen. diretlen. (Juliana Hendrika) lidgeest. (Maria Antonia Johanna) heuns. (Joh“. Wilhelmina) eldhuizen. (Cornelia Sophia) Rang of akte en verdere toelatingen. ond. (1878) id. ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 68. Hekkelaan 197. R. Kath. Jongensschool van bet Gesticht Schiefbaan- Hovius. Per jaar ƒ15;' met Fransch f 30. a l o en t. I hoofdonds. (187Ï Fransch nutt. handw. vrije en ordeoei vrije en ordeoef. onds. (1878) Fr. Hoogd. onds. (1878) vrije en ordeoef. i nutt. handw. Fransch M. O. vrije en ordeoef. nutt. handw. Lamboo. (Antoinette Petronella Maria) Meijs. (Maria Louisa) Verhuist. (Maria Elisabeth Betaling per i Bernardina) Hendrika) wagemakers. (Anna Maria Elisabeth) Maria) -aetsen. (Maria Josephina Hubertina) an Oerle. (Susanna Alida) ekker. (Alida) uijgrok. (Cornelia Johanna I Antonia Aldegonda) anseii. (Theresia Maria Regina) onds. (1878) onds. (1878) Fr., vrije en ordeoef. onds. (1878). id. vrije en ordeoef. nutt, handw. onds. (1878). id. leujean. (Maria Sophia Jacoba) [endriks. (Johanna) de Roos. (Jeannette Petronelle) Keijser. (Geertruida Johanna Antonia); Vrouwenvelder. (Antonia Maria Wilhelmina) van Os. (Ida Adriana Johanna) Remmers waal. (Johanna Maria) Dagschool voor meisjes van het St Willebrordus- Gesticht. van het onds. (1878) i vrije en ordeoef. onds (1878) jmsaoein; |vrÜe 611 ordeoef., Fr. alkenhoff. (Louisa Johanna onds. (1878) Eng. per maand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 385