f r 72—73—74 72-73—74 KWEEKELINGEN. HOOFDEN’ DER SCHOLEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het waar de school EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 72. Noordeinde 202. Elisabeth) vrije en orde oef. Nihil. Haaitsma. (Elardina) a - k. lartmans. (Maria Louise) id. Susanna id. id. id. 74 Prins-Hendrik- straat 57. Dagschool voor meisjes. St. Jozefschool. hoofdonds. (1878s vrije en orde oef. hoofdonds. Fr. nutt. handw. Raug of akte en verdere toelat ingen. ivalle. (Maria Eléouide) ienhaus. (Prudence Adelaide1 Marie) ijkhoff. (Anna Aldegonde) tart. (Maria Johanna) hulponds. (1857) Fransch. hulponds. (1878) Fr., Duitsch, nutt. handw. vrije en orde oef. hulponds. (1878) nutt. handw. hulponds. (1878) Rang of akte en verdere toelatingen. a - n en t. IJzermans. (Maria Johanna Arnolda) 2de Afd. 20. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. a—o 1 en t. 2de Afd. 'ƒ0.40 p.week. 3de Afd. Iƒ0.25 p. week. -3 5 nutt. en fr. handw. schrijven nutt. en fr. handw. nntt. handw. vrije en orde oef. schrijven en nutt. handw. id. Eng. M. O., handw. v. sin. vrije en orde oef. Fr.huisonds. Fransch (1857) hoofdond. (1878W» der Meer. (Anna Fransch. Elisabeth) Per jaar: 1ste Afd. j ƒ40, ƒ60, ƒ60 of ƒ70. ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hulponds. (1857) i Fr., Duitsch, Eng.,1 vrije en orde oef. i onds. (1878) Fr., vr. en ord. oef. onds. (1878) in Hoogstraten. (Maria Paulina) d Heijden. (Petronella Engelina) ligh. (Helena Eugénie) liter. (Susanna Christina) vermars. (Geertruida Jacoba Johanna) essers van Spaandonck. (Maria Dorothea Norber- tiua) istelijn. (Cornelia) van Thiel. (Henriette) d. Meer. (Johanna Elisabeth) eershoek. (Catharina Wilhelmina Maria) 'enier. (Elizabeth Everdina) ■acature. ritzen. (Josephina Euphrasia) aassen (Hendrika Margaretha) hunrmans. (Hendrika Adriana Julia Maria) ’«kers. (Theod. Ludw.) 1ste Afd. (ƒ30 en ƒ40, met Eng. en j Duitsch ƒ60. per jaar. 73. Zuid-Binnen- Dagschool voor singel 21. jongens en meisjes in het gesticht I „Huis van I Barmhartigheid”. Dagschool voor meisjes. Mariaschool.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 387