79—80 79- 80 r I a B KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Straat of gracht I Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdond. (1878) 79 Laan. Eerdbeek. (Hendrik) dhard. (Willem) Reeser. (Wilhelm Barbaras) 80. de Ruyterstraat. Dagschool voor jongens van het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij tot Nnt van 't Algemeen. Dagschool voor jongens. hoofdond. (1857) Fr.Eng.Hoogd. Wiskunde. hoofdond. (18571 Fr., Hoogd., Wiskunde. Rang of akte en verdere toelatingen. tsieck. (Leonardus Mari us Johannes) Ginkel. (Alexander ntonie Theodoras) sten. (Leonardus endrikus) (Folkert) Rang of akte en verdere toelatingen. a ~i ly en s. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hulpond. (1878) Fr. i hulpond. (1878) I aardr. M. O. hoofdond. (1878) Fransch. hoofdond. (1878) Fr.Eng.Hoogd. hulpond. (1878) vrije en orde oef. oud. (1878) Fransch. hoofdoud. (1878) hulpond. (1878) gymn. M. O. teekenen M. O. Per jaar f 64, per kwartaal /ie- a i lq en s. a blD S3 IS S 2- ild. (Martinus Johannes) pman. (Hendrik) rdillon. (Brownlow mile) waar de school Per kwartaal: laagste klasse \f 18.75, mid delklasse 25, hoogste kl. 37.50. iVoor het 2de Ikind uit één gezin voor elk volgend kind uit het- i zelfde gezin I verminde ring. tergen. sterink. (Gerrit Jan) ivt. (Leendert) erim. (Jacobus Johannes) (Julius Hendrik) hoofdond. (1878) |Fr.Hoogd., Eng., Wisk. hulpond. (1857) Fr., Wisk. fond. (1878) Fransch? ond. (1878) hoofdond. (1878) Fransch. teekenen M. O. gymn. M. O. Eng. M. O. ONDERWIJZERS >r wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. and. (Adriaan) lée. (Johannes Gerardus acobus) tens. (Gerardus Leonardus ohannes) nsen. (Jan Hendrik) laak. (Willem Bernardus acob Ferdinand) ling. (Johannes Jacobus) dendaal. (Gerardus ornelis) hoeff. (Hendrik ■ermanus) ?ari. (Joseph Carl riedrich) Ettinger. (Johan) boom. (Maurits) n- (Adrianus) ligers. (Gerardus) hoofdond. (1857) Fr.wisk., Hoogd.I hoofdond. (1857) Fr.Eng.Hoogd. j hulpond. (1857) Fransch M. 0. hoofdond. (1857) Fr.wisk. hulpond. (1857) Fr., Wisk. hoofdond. (1857) teek., gymn., Fr. hoofdond. (1857)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 389