t i 83—84 83—84 - to 'S HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN NAMEN van het EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Heijuingen. (Sinion) 83. Surinamestraat. la. (Arie) schar. (Dirk Frederik) minerer. (Jan) a~9 Dag- en avond school voor jongens. Ubbens. (Hendrik Doedo) l— q ens. Bonscholte. (Gerardus Hendriki hoofdond. Franse Eng.Duitsch, Wiskunde. Rang of akte en verdere toelatingen. i den Abeelen. (Martinus Wilhelmus Waltherus) esveld. (Petrus Nicolaas fheodoor) i Beeck. (Adriauus .udovicus) nst. (Folkert) Rang of akte en verdere toelatingen. 84. Bilderdijk- straat 147/149. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. d m. (Adrianus Johannes Jornelis) Dagschool voor jongens. hoofdond. (1878) j Fransch. oud. (1857) Fr., Eng. L. O. en M. O. A i hoofdond. (1878) Fr., Eng.Duitsch. hoofdond. (1878) Franschwisk. L. O. en M. O. (K 1) hoofdond. (1857) Fr., Eng., Duitsch, wisk.teekenen. hoofdond. (1878) Fr.Eng., L. O. en M. O. (A.) hoofdond. (1878) Fr., Eng., wisk. hoofdond. (1878) Fr., Eng.. L. O. en M. O. (A.) Duitsch. ond. (1878i Fr., Eng.Duitsch. ond. (1857) Fr. ond. (1878) vrije en orde oef. ond. (1878) Dr. Wis-, Natuur- en Sterrenkunde, handteek. (M. O.) gymn. teek. M. O. gymn. M. O. hulpond. I Nederl. taal M. O. f Hoogd. M. O. Fransch M. O. j j Engelsch M. O. (Wisk. K,K5 en K12. hulpond. Fransch. hoofdond. waar de school Per jaar: ƒ150, ƒ200 1 i en ƒ250. j Betaling per kwartaal. ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Bekhoven. (Pieter Willem) i Lienden. (Jan Hendrik Mattheus) uma. (Reinier Dirk) olhaas. (Gerrit Jan Mari) hst. (Johannes Cornelis) lijer. (Jacobus Cornelis) hoofdond. Franse hst. (J. C.) Eng., Hoogi, itfert. (J.) Wiskunde. emeijer. (W. F.) hwippert. (P. A.) rlé. (E.) lülips. (W. Chr.) isjes. (P.) n Ruyven. (R.) “ijzer. (J. L.) Per iaar: i I 150. Betaling] per kwartaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 391