f I f i I 85 —86 87 85-86-87 VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. w I KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. 85. Noordeinde. andes. (Adolf) gymu. M. O. Visscher Jr. (Jacob) Hoogd. 87. Buitenhof 48. Benjaniina) I 7- l—p. de Graaff. (Johannes Dirk Nicolaas) hoofdond. (1878 handteekenen. hoofdond. (185" Fransch. Rang of akte en verdere toelatingen. Vos. (Cornelis) rger. (Franciscus) cket. (Alphonse) s. (Hendrik Cornelis) hoofdond. (1857) Fransch, Engelsch. ond. (1889) wisk. hoofdond. (1889) Fransch M. O. gymn. M. O. per jaar. Betaling per I kwartaal. Voor de laatste 3 klassen 150 voor de hoogere SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. a hi, - q en j. Dag- en avond school voor jongens. Rang of akte en verdere toelatingen. van der Meulen. (Pieter Tjibbes) van Geniert. (Arnoldus Jacobus) hoofdond. (1878 FranschHoogt teekeneu. j Per jaar: 1ste 5de kl. 100. 6de en 7de kl. 120. 3ste kl. ƒ150 9de kl. ƒ200. Betaling per kwartaal. aA, o—g en i handen- arbeid. (Slojd.) ruit i,Paulus Pieter) eber. (Willem Petrus) kienden. (Hendrik Willem) 'eerts. (Philip Francois) Soest. (Johannes Egbertus) Mature. 5 Dagschool voor jongens en meisjes. llinga. (Bouwe Ago) intinga. (Klaas) 1ste leerjaar ƒ120, 2de en; 3de id. ƒ150,! 4de, 5de en 6de id. ƒ200. Meer kinderen uit één gezin 10% kerning. raafland. (M.) berg. (Jacoba) ONDERWIJZERS ior wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 86. Nieuwe Uitleg. Dagschool voor jongens. van het hoofdond. (1878) (Adriaan Jacobus) Hoogd. olenaar. (Johannes^ raub. (Henri) in Bladel. (Johannes) hoofdond (1889) Fr i •buyer. (Josephus Jacobus) hoofdond (1889) Fr. vrije en ordeoef. j reiner. (Petronella Isabella onds. (1889) nutt. i iiun-ïo ^andw. vr. en. ordeoef. diploma zang en handenarbeid. gymn. M. O. CZ. h-k 2-S- I uvvgviu klassen 200- g I 5 50 a. hoofdond. (1857) i aardr. en gesch. M. O. Eng. M O. Duitsch M. O. Eng. M. O. Fransch M. O. Doctor Wis- en Natuurkunde. ond. wisk. M.O. (K.) hoofdond. (1878) Engelsch vrije en orde oef. hoofdond. (1878) Fr. I ond. (1889) Fr. ond. (1889) i ond. (1889) gymn. iL. O. vr. en ordeoef. eijligers. (Gustave Hubert)1 Teekeenen M. O. erends. (Gradus Cornelis)! !handw. vr. enordeoef. J nutt. en fr. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 392