I i 91 92— 93 91—92—93 HOOFDEN DER SCHOLEN. f 36 I le en 2e kl. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN RAMEN NAMEN waar de school van het EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Looijen. (Looy) leenstra. (Jentje) [an den Brink. (Jan) 92 Suezkade. Bijzondere. hoofdond. Fransch. K. I.en K. XII. en Q. Koster van Groos. (Jacob Jan) Rang of akte en verdere toelafingen. Ichmal. (Franciscus Dingeman) Veijne. (Willem Marinos) Rico. (Arendina Johanna Maria Wilhelmina) ederbragt. (Anton Friedrich) hulpond. (1857) Fransch, gymn. hulpond. vr. en o. oef. nutt. handw. Gorissen. (Joris) Chardon. (Joseph) J. van Loo. (Jacob) 93. Willemstraat 30 SOORT EM BENAMING DER SCHOOL a—p en t. hoofdond. (1878! Fr., Eng., Duitscu 70—130 I per jaar. I ƒ48 verdere kl. ak en I. Per jaar i«o. Betaling per kwartaal. CU be •S 5 S Rang of akte en verdere toelatingen. Bertram. (Jacob Johannes Nicolaas) ran Wijk. (Cornells) Bijzondere dagschool voor jongens. van Oeveren. (Cornells Marinos Sentinus Adolf) ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. I 'jepkema. (Arjen) Famelink. (Gerrit H.) jiema. (Seerp) 91. Van de Spiegelstraat. Ie Weerd. (Gerard) en s. Ie Regt. (Arthur Marius) ïerschoor. (Antoine Marie) tan Zwet. (Elisabeth) larentsen. (Francisca Wilhelmina Jacoba) cnezon. (Apollonia) rerschoor (Elizabeth) ce Gelder. (Christina) hoofdond. (1878) m Luin. (Jacobus H.) Fr., Duitsch, Eng hoofdond. FranschI Duitsch, Engelsch vrije en ordeoef. hoofdond. wisk. L.O. wisk. M. O. K 1. Fr., vrije en ordeoef. hoofdond. Fransch, I vrije en ordeoef. ond. Fr., Eng. hoofdond. hoofdond. vrije en ordeoef. hoofdond. ond. vrije en ordeoef. nutt. en fr. handw. id. Btraub. (Henri) Fan Meegeren. (Johan I Willem Frederik) JOrdijn. (Willem Leendert) Doeleman. (Carles Daniel) Bijzondere school voor gewoon 'en meer uitgebreid lager onderwijs. I Groen-vau-Prin- sterer school. ond. (1889) Fr., vrije en ordeoef. ond. (1889) i ond. (1889) Fr. vrije en ordeoef. hoofdond. (1878) aardrijkskunde M. O geschiedenis M. 0. hoofdond. Fr. M. O. hoofdond. (1878) t wisk. K. I. boekh. teekenen M. O. gymnastiek M. 0. id. nuttige handw. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 394