t i f s 94—95 94—95 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ai. Smits. (Roeland) hoofdond. achofner. (Cato) iBachofner. (Sophie) t. ■loos. (Jeannette) chroot. (Marie) looghmans. (Anna) an der Linde. (Cornelie) 94 van Bylandt* straat 184. 95 Laan van Meerdervoort. Dagschool voor meisjes. Rang of akte en verdere toelatingen. tok. (Charlotte) Iriedé. (Marie) Rang of akte en verdere toelatingen. d bO IS o B SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Bijzondere school voor gewoon lager onderwijs. hulpond. (1857) Fransch, handw. v., nut en smaak. hulponds. (1857) gymnastiek L. 0. hulponds. (1878) Fr.Eng.Hoogd. hulponds. (1878) I Fr., Eng. Hoogd. hulponds. (1878) hoofdonds. (1878) Fransch. hulponds. (1878) Fr., Duitsch, Eng. hoofdonds. (1878) Fransch. hulponds. (1878) Hoogd. M. O. Engelsch M. O. Fransch M. O. phil. doctor. Teekeneu M. O. traub. (Johanna) Iriiske. (Marie) lewsnap. (Kitty) *aiorêt. (Victor) bleekrode. (Louis) an Malsen. (Wilhelmina) a— s en Per jaar.- I ƒ100, ƒ120, 150. Betaling per kwartaal. an Assendelft. (Cornelie) hoofdond. (1857) Fr., Hoogd.Eng. van het ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 395