r s S 96 -97 96—97 I s s I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKEL1NGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Hoogstraten (A. M J.) Lange. (M.) 97. Nassaulaan 18. id. 'inlage. (Clara) Duitsch M.O. AenB. -orentz. (Johanna Elsebée) Br. Bleekrode (Louis) 96 Oude Mol straat 36. Dagschool voor meisjes. Schut. (Geertruida Berendina) Rang of akte en verdere toelatingen. Anthonia) lévail. (Caroline) Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. v. <1 WateringVisser, (Aletta Elisabeth) irdinaal. (A. E.) eedeBorst. (J. C) onds. Fransch L. O. handw’erken. onds. Fr. L. O., Eng., handwerken. Phil. nat. doctor. r en t. a—'J i g en t. d 0> QJC .s <v Fehr. (Albertine Honorine) Wijnmalen. (Wilhelmina Maria) ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. Franse au den Rurg. (Margaretha Duitsch L. 0 onds. Fr., Eng. L.O. en handw. hoofdonds. Fr. Eng. L. O., handw., vrije en ordeoef. onds. Duitsch L. O. vrije en ordeoef. hoofdonds. wish. M.O. Per jaar 1ste kl. ƒ80. I 2de en 3de kl. ƒ90, 4de en 5de kl. ƒ100.; Betaling per kwartaal, i hoofdonds. Fr. L. O. teekenen M. O. Eng. M. O. A en B. Fr. M. O. A en B. Konijnenburg. (Arendina Jeutina) ieuchenius i Pauline) an Roosendaal. (Marie) 'agerweij. (Emma Alida) lerdénis van Berlekom. (Johanna) leeman. (Magdalena Antoinette) luideina. (Henriette Clasina) Per jaar: l ƒ150 voor i kinderen van j 10 of boven de 10 jaar. 120 voor kinderen beneden 10 jaar, 100 voor het derde kind uit één gezin. van het iliwartz. (F.) d. Pijl. (M. J.) rkelens. (G. C.) Rijckevorsel. (C.) esner. (C. A.) iklaar. (M.) erdenis v. Berlekom. (J.) tein. (A. C. Th.) lakkink. (L.) au Rossen. (W.) .aforêt. (V.) laagland. (G. A.) .ast. J A.) iggers. (G.) hoofd oud. Franse Eng., Duitsch, handwerken voor nut en sina hoofdonds. Fr., Eng., handw. onds. Fr. handw. onds. Duitsch, Ned. taal en letterk. M. O.; onds. Fr., handw. vrije en ordeoef. onds. handw. onds. Fransch. onds. onds. Fransch. onds. onds. onds. Fr. Al. O. onds. Duitsch. onds. Eng. AI. O. hoofdond. Fr., wisk. Fransch M.O. ond. teekenen AI. O. teekenen AI. O. i i handwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 396