T 98—99—100 98—99 100 1 5 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het waar de school EN EN schoolgeld. EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. mgius. (Mathilde) de Ridder. (Margaretha) 98. Zwarteweg 1. ■iedé. (Henriette) irt. (Ida) id. 99. DeRuyterstraat. “ut. (Alida Johanna) 100. Prinsen gracht 59. Dagschool voor meisjes. Roos van den Berg. (Margaretha Catharina) Rang of akte en verdere toelatingen. ■aatman. (Klasina) 'ngt. (Geertruida) rweij. (Hester Maria) hoofdonds. (1878) Fr., Eng., Hoogd. onds. (1878) Eng., Fr. M. O. A. onds. (1878) Fr. handw. (1878) teekenen M. O. Rang ol akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdonds. (185" Fr., Eng., Hoog 1 a - h k—q en t. a i, ko en t. holten. Johanna) rdenis. (van) rlekom. (Johanna) rabij-Smith. (Alice) eraan. (M. A.) Dagschool voor meisjes. „Instituut Engbers". onds. Frausch, Eng. onds. onds. Fransch. onds. onds. 'gels. (Johanna Elisabeth) nutt. en fr. handw. !r>g. (Ferdinand Carl) Diploma Kon. Academie teek, en schilderen. i hoofdonds. (185' I Fr., Eng., Hoog u Malsen. (Wilhelmina) i en t. Slojd (carton.) I van Weleveld. (Johanna) itilh. (Hendrika Wilhel mina) logwerf. (Jacqueline Ingenita) iketh. (Titia) ers. (Marie Bezoeki) st. (Johannes Antonie) hoofdonds. Franse! igetnans. (Alida Maria) Engelsch, Duitsch nutt. en fr. hand’ hoofdonds. (1878) Fransch. onds. (1878) i Fransch M. O. A. onds. (18781 i Fransch, Duitsch. onds. (1878) ond. (1878) i Fransch M. O. A. en B. Engelsch. hoofdonds. (1857) Fr., Eng., handw. v. nut en smaak. IDuitsch M. O. A. en B. Teeken. M. 0. ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. I Perjaar: \f 150. 100 Ivoor kinderen beneden 9 jaar. Per jaar: ƒ80, voor dansenteek. gymn., wordt' afzonderlijk resp. ƒ10, j ƒ10 en ƒ16] ’sjaars in rekening ge bracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 397