i 403—104 103—104 HOOFDEN DEK SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. igch. (Henriette Rosalie) lek. (Tonia Johanna) idenia. (Anna Elisabeth) id. der Sluis. (Klazine) a—m. 104. Laan v. Meer- dervoort 162. 103. van Speijk- straat 34. Dagschool voor meisjes. Boldingh. (Maria Marga- retha) hoofdonds. Fr. M. O., Eng. Duitsch. Rang of akte en verdere toelatingen. i Varkevisser. \Dora) iGroenemeijer. (Nelly) onds. (1878) Fr. hoofdonds. (1878) Fransch. hoofdonds. Duitsch. hoofdonds. (I8ïi Fr., Eng., Wiskunde M.U a n i p en s. 1 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. mans. (Victorine) Kijken. (Nanni Elize) Zwaan. (Ida) üigch. (Rosalie Henriëtte) oekhuijsen. (Rosette) Per jaar: i 70, f 80 en i 100. van het i schoolgeld. denkamp. (Agnes Jacqueline) ivé. (Suzette Catharina) Kalkeren. (Maria Engelina) n Slooten. (Antje) van Gigch. (Elize Roze) man. (Magdalena) loek-Pontier. (Maria Barbara Rosette) lehnan. (Magdalena Johanna) thing. (Johanna Mathilde) Jong. (Anna Maria) hoofdonds. (1878) i Fr., Engelsch, handw. v. nutensm.l Duitsch M. O. A.enB.l onds. (1889) handw. v. nut. onds (1878) Fr. teekenen M. 0. gymn. handw. v. nut en sm/ onds. (1878) Duitsch, Eng., Fransch M. O. onds. (1878) Fransch, gymn., s handw. v. nut. Engelsch M. 0. wier. (Baudewine Jacqu.) °ck. (Louise Frederika) lehr. (Bertha) Per jaar: met Fransch ƒ70. met Duitsch 85, met Engelsch J 100. ONDERWIJZERS or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdonds. Fr. nutt. haudw. hoofdonds. Fr., vrije en orde oef. ionds. Fr.nutt. hdw. vrije en orde oef. (onds. Fr., nutt. hdw. i vrije en orde oef. onds. Fransch M. O. onds. nutt. haudw. vrije en orde oef. onds. teekenen1 vrije en orde oef. teekenen M. O. Duitsch M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 399