20 n. f Hoogere Burgerschool voor jongens met vijfjarigen cursus. LEERAREN. Vakken van onderwijs. Phil. Nat. Doet. 4000 3 1350 10 hauer. Dr. J. F. Haverman.'Nederl. taal 2200 de Neil.i 22 en <le Ned. 14CO 14 Wiskunde. Hoogduitsch. Totaal bedrag der jaarwedden f 64890 l'li. J. Stok. Dr. A. D. v. d. Harst. Idem. Dr. W. A. Versluijs. Idem. 3) 4) 1) 2) Litt. Hum. Cand. Art 745 en c. [Dr. Ned. letteren. Bevoegdheid of toelating. Aantal Inkomsten, lesuren 's weeks. 20 4) 6 4) 5 4) 11 4) 10 4) 13 4) 2 4) 4 4) 6 4) 17 4) 3 4) 20 2o 18 22 21 2000 600 I 500 Dr. in de scheikunde. Art. 89. 2500 2500 i 2700 I 2200 2700 2200 2700 2700 Handteekenen. Geschiedenis. Gymnastiek. Engelsch eu Boekhouden. Dr. A. L. C. Furnée. Scheikunde. Dr. J. F. v.Bemmélen.j Natuurlijke historie. B. J. F. Varenhorst. Idem. A. Packet. A. H. W. de Bock. A. L. Schmidt jr. C’. van Tiel. H. .1. Wansink. P. J. den Hertog. •I. H. fiisolf. II Boerma. Engelsch en Hoogduitsch. Handteekenen. Gymnastiek. Aardrijksk. en geschiedenis. 2700 2200 I 2700 2700 2700 1 2700 1400 1250 2200 19 23 14 2) O. Timmermans. P. Tillema. ■I. J. Helsdon Rix. W. J. Lampe. A. Swets. <1. C. Baerends. K Muntinga. ■I. W. F. v. Meegeren. 28(0 j 2700 I 2200 200 I 1800 1300 I 150 200 345 200 200 16 22 11 21 22 23 23 22 22 20 26 3) 17 24 a en b. Dr. G. J. M. Coolhaas. Wis- en natuurkunde. Dr. N. Quint. 'idem. N. van Eek. Wiskunde en boekhouden. .1. E. A. Steinmetz.'Wiskunde. 'Natuurlijke historie. ■Ihr. Dr. E J. G. Everts. M. Salverda de Grave.'Geschiedenis. A. Brandes Sz. IAardrijkskunde. Dr. W. W. van der Geschiedenis. Meulen. Mr. P. M. von Baum-[Staatswetenschappen. Acad. Beeldende k. f 350. H. B. S. 3 j. c. 250. 100 Leiden. Verg, f 225. Tijdelyk. IAkte KI en KV. 1 Apotheker. |Dr. in de plant- en I dierkunde. Fransche taal. 'Art. 77a. j Wiskunde. [Oud. Off. art. Engel, taal- en letterkunde. Akte IAkte M. O. Akte K VIII en IX. Art. 77y. Art. 775 en c. Art. 70a en 75a. Doctor in de rechts- en in de staats wetenschappen, letterkunde.'Doctor in letteren. Art. 74a. Fransche taal en letterkunde.: Art. 77a. Idem. Art. 77a. Hoogd. taal en letterkunde.I Art. 77c. Engelsche taal en letterk. Art. 775. - - - Art. 85. Akte M. en K II. Art. 17g. Doctor in letteren. Civiel-Ingenieur. I Dr. E. II. Groenman,'Natuurkunde, directeur. Dr. P. .1. Dekkers. [Scheikunde. C. J. Francois. [Wisk. en rechtl. teekenen. Dr. P. Moolenbroek. I Wis- en werktuigkunde en Phil. Nat. Doet, en cosmographie. KV. Phil. Nat. Doet. Idem. K V. en K XII. Art. 89. Phil. Nat. Doet. lid,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 430