20 in Hoogere Burgerschool voor meisjes. Bevoegdheid of Vakken van onderwijs. Inkomsten. toelating. Akte K VIII. 3000 I 11 H. C. C. Kramers. Nederl. taal en letterkunde. Akte K VII. 18 1) 918 M. H. de Vries. Idem. Idem. 2) 18 F. Gunning. Fransche taal en letterkunde. Akte Fr. B. 1700 18 C. Beeloo. Idem. Akte Fr. B. 1500 1 16 J. C. H. Bisschop. Hoogd. taal en letterkunde. Art. 77c. 1800 18 B II. P. van Aalst. Idem. Art. 77c. 1800 14 J. E. Trenb. Engelsche taal en letterk. Art. 77b. 1800 18 n P. J. van Eelde. Idem. Idem. 110 3) 0. N. M. de Cocq. Aardryksk. en gymnastiek. Akte K IX en P. 1800 18 n A.S.C.H. Jungius. S. J. Kaempff. Tl A. J. Walther. Nederl. taal en aardrijksk. 1400 20 Geschiedenis en schrijven. C. vau Doorninck. n Natuur- en scheikunde. J. C. Braining. Hoofdonderwijzeres 18 1500 C. P. Krans. Teekenen. Akte M I. 1600 20 e Handtverken. n 900 20 Totaal bedrag der jaarwedden 27100 1) Met ingang van 1 Januari 1889 eervol ontslagen. 2) Tijdelijk. 3) Tijdelijk. Akte 1. a. handw. nut en smaak. 1500 1800 14 16 J. E. G. Boele van Hensbroek. J. C. A. van der Sande. 1700 1500 Aantal lesuren, ’sweeks. Hoofdonderwijzeres en Akte K VII. Hoofdonderwijzeres en Akte K VIII. Akte K II. 12 21 LEERARESSEN. Mej. A. S. tenHoetJ Geschiedenis, directrice. Geschiedenis en Engelsch. Wiaknndn en h nn .1 nn Hoofdonderwijzeres en Akte Eng. A Wiskunde en boekhouden. I Akte K. I en XII. Natuurlijke historie en rekenen. 1800

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 431