Bijlage 21 D. B. Opgeheven. Op 1 Juli de aansluiting van de woning van den vorigen Burgemeester, Bezuidenhout 75. VERSLAG der Neder landsche Bell Telephoon- Maatschappijadministratie ’s-Gravenhageover het jaar 1898. C. Geplaatst. In Juni eene hulpschel in de kamer van den Wet houder van Plaatselijke Werken in het Raadhuis; en In December een idem in de kamer van den Chef der 5de afdeeling in het Raadhuis. In den loop van het jaar 1898 werden A. Nieuw aangesloten. 16 Augustus: de kamer van den Hoofdcommies, Chef der 1ste afdeeling Secretarie, in het Raadhuis. 8 October: de woning van den Commissaris van Politie te ScheveningenScheveningscheweg 7. ‘25 November: de woning van den Burgemeester, Lange-Vijverberg 5; en 14 December: het hulpstation van de brandweer aan de Daguerrestraat. Verplaatst. In de maand Mei: Toestel en geleiding van de woning van den vorigen Commandant der Brandweer, Prinsestraat 105, naar de woning van den nieuwen Commandant, Molenstraat 61.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 436