22 Isiï 1 A r b Aantal en leeftijd der leerlingen. 5. I. Aantal. 1 Sept. 1898. 31 Dec. 1898. Klasse. 31 Aug. 1898. 15 B Totaal 143 n n n n 14 4 (2) (3) (4) (5) (6) 2 2 4 3 3 12 3 18 (1) Hieronder 3 meisjes. n n n H D II. 1ste 2de IV. 1ste 2de 12 3 15 17 17 34 14 14 28 12 3 15 lil. 1ste 2de 13 3 16 16 3 19 18 18 36 16 15 31 14 15 29 14 14 28 24 22 46 17 16 33 17 16 33 14 14 28 14 4 18 184 De jaarwedde van den portier van het Gymnasium werd, op ons voorstel, met ingang van 1 Januari 1899, verhoogd met f 1 per week en alzoo gebracht op 7 per week. Voor verdere gegevens betreffende het aan bet Gymnasium verbonden personeel, verwijzen wij naar den hierachter als bij lage I opgeuomen algemeenen staat. VI. A en B A B I. 1ste Afd. 2de V. A en B A B 1ste Afd. A en B 22 20 42 16 16 - 32 2de Afd. A en A B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 441