1 1 i i i 7 7 7 I 7 7 7 22 JL ■1 s cö I Toegelateu. (Afgewezen. i - p- sa Klasse. 7‘) Totaal 25 7 41 184 23 15 5 Uitkomsten tier toelatingsexamens. III. Van de gewone op 1, 2, 5, 6, 7 en 8 Juli 1898. 1. Klasse. getrokken. 18 18 44 Totaal. 62 n n n n n n r Geëxami- Zich terug- neerd. 1) n n 19*1 5‘) 1 I. Ill. VI A. VI B 1 6 1 1 r? CO ■- sa *O 4 8 5 6 12') 16 9’) 4 2) 3) ■l) 5) 39 3 1 1 3 6 6 42 32 34 28 30 18 co 3 1 1 1 1 2 1 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 57 3 1 1 os 2 3 co OJ Toegelaten tot een lagere I klasse. 1) Hieronder 1 meisje. n n n n n n n i 31 |37 2 g’“ 3») - 11 8 8 7 9 113 9 1. II. III. IV. V. VI. II. Leeftijd op 1 September 1898 der op 31 December 1898 aanwezige leerlingen. 1) Hieronder 7 meisjes. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 442