Bijlage V. Aan hel College van Curatoren. van De Rector, (Get.) v. AALST. VERSLAG van den rector van het Gymnasium over het eindexamen gehouden in Juni 1898. Ik heb de eer U mede te deelen dat ten overstaan Dr. C. P. Tiele, Dr. J. van der Vliet en Dr. II. G. van de Sande Bakhuijzen, gecommitteerden der Regeering, van den 2Osten tot den 24sten Juni het eindexamen voor de zesde klasse gehouden is en wel met den volgenden uitslag. Van de 14 leerlingen die het diploma A wenschten te ver krijgen zijn toegelaten: N. A. BechtJ. C. L. CambierJ. F. van Deinse, J. DijckmeesterG. J. Heering, J. H. van Laar, W. G. de Marez Oijens, J. E. Prager, W. van Randwijck, O. E. W. Six, J. J. van 'Piel, J. L. Walch, J. A. de Wilde, I. W. E. Opstellen, aan wien de leeraren het getuigschrift hadden toegekendwerd door de gecommitteerden afgewezen. De 3 leerlingen die het diploma B wenschten te verkrijgen G. J. Huet, J. G. Plette en M. E. Polano, werden toegelaten. ’s Gravenhage25 Juni 1898.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 452