25 't Nut. 6.50 16.65 6.50 1209.12 0.27 IKK).— 4.57 ’s-Gravenhage, 30 September 1898. De Penningmeester der Academie van Beeldende Kunsten, A. P. GODON. ƒ12300— - 900— 4.57 - 2.21 ƒ1200.-. - 13500— - 279.57 ƒ15925.39 616.25 625 1200— 279.57 15! *25.39 REKENING EN VERANTWOORDING van het Fonds der «Godon-Stichting», strekkende om daaruit pensioenen aan oud-leeraren der Aca demie toe te leggen en wijders om studie beurzen toe te kennen aan daarvoor in aan merking komende verdienstelijke leerlingen der Academie Voor de ontvangsten. Kapitaal aan Effecten Saldo in kas Gekweekte rente bij de Spaarbank van t Nut. - Het bedrag der te gelde gemaakte vervallen coupons, nota van de 1111. Flrnée alhier. 15 Juni 1898, Bijlage a - Opgenomen bij de Spaarbank van 'tNut. - Waarde aan Effecten, gekocht 16 Juni 1898. - Te goed bij de Spaarbank van ’t Nut - Voor de Uitgaven. Gedeponeerd bij de Spaarbank van Rente van ƒ1x10.bij de Spaarbank gestort. - Kwitantie van de Ned. Bank voor in bewaar geving dd. 27 December 1897. Bijlage 1. - Kwitantie van de Notarissen Dietz en Ver koren. Bijlage 2- Kwitantie van de Ned. Bank voor in bewaar geving dd 27 Juni 1898. Bijlage 3. - Aankoop van Effecten nota van de 11II. Fürnée C". alhier. Bijlage 4. - Een kasboekje voor de Godon-Stichting. Bij lage 5- Administratiekosten aan Mej. F. Becker. Bijlage 6 Kapitaal aan Effecten ƒ12300. Waarde bij de Spaarbank

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 460