45 den westduinweg bij den Kranenburgweg, Sectie 2878 gedeeltelijk, tot 30 September 1900, aan W. J. H. Berenbak in de jaren 1898en 1899, telkens van 10 Mei tot 2 October, tegen een huurprijs van 1000.— voor elk tijdvak aan J. van E ij c k 35 centiaren grond nabij de Vaillant- laan, van 16 September 1898 tot 15 December d. a. v. voor 25 aan D. den Otter 125 centiaren grond nabij de Gerard-Doustraatvan 1 October 1898 tot 31 Decem ber d. a. v., voor 90; aan A. P. K r u 1 1 Hectare grond ten noordwesten van den westduinweg bij den Kranenburgweg, Sectie N.no. 2878 gedeeltelijk, tot 30 September 1900, voor 20 ’sjaars; aan L. Kooien 20 centiaren grond achter de Zee- vischniarkt aan de Schoolstraat van 16 Mei 1898 tot 15 Juli d. a. v., voor 12; aan C. de Vries 180 centiaren grond nabij de Zusterstraat, van 9 Mei 1898 tot 8 Augustus d a v., voor 90; aan Gebroeders G. en P. Carrière ongeveer 60 centiaren grond ten zuidwesten van de Rozenburg straat, van 1 April 1898 tot 30 September d. a. v. voor 60; aan P. de Mos Pzn. ongeveer 40 aren grond aan de sprank van het Kanaal naar Scheveningenten zuidoosten van de Haringkade, van 1 Juli 1898 tot 30 Juni 1899, voor 20; aan II. J o n g e n b u r g e r een gedeelte van de Ziekenweidegelegen langs de Gaslaan nabij den Aschstaal voor 100; aan D. Koek Lz. de perceelen grond aan het z.g. Bauschz’nburg te ScheveningenSectie Mno. 7127 geheel en ns. 1525, 1526. 1527, 1528 en 3600 alle gedeeltelijk, te zamen groot 310 centiare, van 1 Augustus 1898 tot 31 Juli 1899, voor 13; aan .1. Koeman 2.25 M2 grond aan de westzijde van het Kanaal nabij de Delistraat, ten behoeve van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 46