27 De Secretaris, ,1011. J. BEL1NFANTE. zijn 40jarige ambtsvervulling herdenken, liet personeel kweet zich met ijver van zijn taak. Bovendien keurde een deskundige voortdurend be langeloos het benoodigde vleesch. ’s-GravenhageFebruari 1899.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 484