Van 37 5 1 150879 563 Minder 17485 6 13 18048 563 390 111 38 1 4 8076 67140 54658 13503 5462 1005 521 222 117 130 21 13 8 3 0.90 2.— 5.— 10 20.— 30.— 50.— 75.— 100.— 200.— 300.— 500.— 1500.— 3000.— H H n it t! H u u H u H II II H H VERSLAG van den Staat der Gemeentebank van Leening te ’s-Gravenhaije over 1898. d. i. II u •f Bij de rekening over 1898 hebben Commissarissen de eer aan den Raad een kort overzicht aan te bieden van den Staat der instelling. Uit de volgende opgaven van de verschillende operatiën der Bank zal Uwer Vergadering blijken, dat deze evenals in het vorige jaarhoewel niet in dezelfde matezijn achteruitgegaan. Het aantal Meer Minder dan in 1897. 144 10565 7296 0.50 tot en met 1.— 2.25 5.50 11.— 21.— 31.— 51.— 76.— 105.— 205.— 305.— 505.— 1505.— Bijlage 50. BELEENINGEN en het bedrag der voorgeschoten gelden bedroeg dit jaar 150879 ad 567,161.20, vergeleken met het vorige, is dit eene ver mindering van 17485 panden ad 31,076.35, tegen eene ver mindering van 20307 ad 39,608.45 in 1897. Volgens de hiervan gehouden Statistiek waren de beleensommen verdeeldals volgt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 487