50 449 639 560 758 44863 4164 1898. 268 356 551 546 609 39137 4015 1896. 307 410 786 637 872 51659 3409 1897 3546 7111 7671 9118 15859 46461 1848 4679 96293 18709 70473 20670 78750 17012 62494 1898. 2856 5981 6745 8294 15621 39192 1435 4283 84407 lsten dag daarna 2den 3den 4den 5den 7den 8sten 1896. 3710 8447 9425 10637 18641 52705 1963 4104 op den dag hunner beleening lsten dag daarna 2den 3den 4den 5den 6den 7den Van de WEEKPANDEN. u H If terwijl uit de Maandagsche beleeningen in de Hulpkantoren, werden afgelost in van aan VERKOCHTE PANDEN u r ti tl n n n u 1897. 331 op den dag hunner beleening u f! U u u H II n/d Hoofdbank overgebracht 3522 waarop was voorgeschoten 11804.90 d. i. 307 panden ad f' 1093.70 minder dan in het vorige jaar. waaronder in 1898 er 472 waren, wier beleensom beliep 15.— tot 40.—. Deze opgaven toonen aan, dat niettegenstaande het steeds vermeerderend aantal vermomde banken van leening (huizen van verkoop met recht van weder inkoop) er nog vele pand gevers zijn die de voorkeur geven aan eene geordende instelling en dat de Gemeentebank van Leening steeds eene gereede ge legenheid blijft, waarop de kleinhandelaar en handwerksman in oogenblikkelijken nood rekent. Dit jaar bedroeg het aantal op verschillende dagen der week beleend, werden afgelost in: Totaal 109632

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 489