47 en -1899 -lo. 3 centiaren grond aan den Westduinweg nabij den overweg van hare stoomtrambaantot het daarop hebben van een wachtershuisje 2o. ongeveer 21 centiaren grond aan de westzijde van hare stoomtrambaan nabij de halte aan de Duin straat, tot het daarop hebben van een abri, zulks van 1 October 1898 tot 30 September voor een huurprijs van ƒ10 voor elk der beide oppervlakten; aan G. van der Rassel negen perceelen duin- grondte zamen groot 50 aren 20 centiarengelegen in de Oostduinen nabij de Cellulaire Gevangenis voor ƒ20; aan J. van den Oever zes perceelen teelland, te zamen groot 27 aren 90 centiarengelegen in de Oost duinen den zuidwesten van de Cellulaire Gevangenis, voor ƒ12; aan H. van Kampen 500 centiaren grond aan de zuidwestzijde van de Afzanderijvaart nabij den Noord- West-Buitensingel, van 3 Juni 1898 tot 31 October d. a. v., voor ƒ20: aan A. Zellekens tot den 30 April 1903: a. ongeveer 1456 centiaren grond nabij den Rijswijk- schenweg voor ƒ835 ’sjaars; b. 900 centiaren grond nabij den Trekweg ten zuiden van de Gemeenteschool aan het Rijswijksche-plein voor f&lb ’sjaars; aan de Westlandsche Stoomtramweg-Maat- sc ha pp ij ongeveer 32 centiaren grond tusschen de Bleekerslaan en de Lijnbaan, van 1 September 1898 tot 31 Maart 1899, voor ƒ50; aan M. de Kok 16 M2 grond, gelegen aan het Gevers-Deijnootplein, van 1 Mei 1898 tot 14 October d. a. v., voor ƒ120: aan Jos. de Knijper 600 M2 grond, gelegen als- voren, voor ƒ600; aan D. K. van Me er ten Jr.: a. Ill M2 grond, gelegen alsvoren, van 16October 1898 tot 15 October 1899, voor ƒ600;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 48