50 1 834.23 219.37] 984.70 450. 348.47] 297.92] 3522 2,477.29| Overzicht der Winst- en Verliesrekening. Totaal der baten 27967.64] 50.55 H Totaal II n n u u u Bedrag der voorschotten op de verkochte panden verleend Renten van die voorschotten Betaald recht van waarborg Alle kosten betrekkelijk de veilingen 4886.26 348.47] 834.23 219.37' 18759.95] 1484.65 Beschikbare overschotten koopingen Tekorten na de gehouden verkoopingen In den loop des boekjaars uitbetaalde overschotten (ook van vroegere jaren) BATEN. Renten van voorschotten op panden die gelost zijn of waarvan de beleening is vernieuwd Renten van voorschotten op verkochte panden Opgelden door koopers betaald Restitutie door koopers van waarborgsrechten Onafgehaalde overschotten (aan de bank vervallen). Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Voor administratiekosten van de hulpkantoren ont vangen Andere baten (1) Aantal verkochte panden Opbrengst van -den verkoop dezer panden 16684.75 Opgelden door koopers betaald Recht van waarborg door de koopers terugbetaald. 17,738.35] na de gehouden ver- 3,484.58] 308.76 11,804.90 1,484.65 269.92] 541.93 Totaal 14101.40] (1) Restitutie van tekorten op verkochte panden in de Hulpkantoren beleend Restitutie van waarborgkosten van panden na stempeling gelost Restitutie van te veel betaalde rente van opgenomen gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 496