50 de gehouden verkoo- 308.76 4727.55 4727.55 V II h u 1733.— 2250.— 531.80 173.58 39.17 I H H LASTEN. Renten van kapitalen Administratiekosten Alle kosten betrekkelijk de veilingen Betaalde waarborgrechten Tekorten na pingen Vergoeding voor beschadigde panden Bedrag der niet terugontvangen voor schotten verleend op aan de justitie uitgekeerde panden Andere lasten (D (1) Pensioen aan den gewezen kassier Hum van de lokalen der Bank en Hulpkantoren. Premiën assurantiën Gasverbruik van de Hulpkantoren Duiuwaterverbruik Vertimmering enz. aan de Bank en Hulpkantoren 76.11 19028,31.! - 541.93' 269.92} Totaal der lasten f 24952.59 Bedrag der winst 3015.05 J Bestemming der winst: Het vormen van een eigen fonds.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 497