50 Bijlage No. 2. Overzicht over het boekjaar. ft ff 42 7125.- u ff u u 212.37 ff Totaal der baten 212.37 ff ff ff ff 25 100 200 300 500 2 40 Betaald. f - omtrent de Hulpbank Leenfonds Zorgvuldig n te ’sdravenhageover 25 tot beneden ft V it OPGAVEN Weldadig en het Boekjaar 1898. Rentetax der voorschottenrenteloos. Maximum van het bedrag dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschoten200. Maximum van den tijd waarover een voorschot wordt verleend twee jaar. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten. Nihil. ff ff ff 1000 van f ff ff Bedrag der verleende voorschotten aflossing door de borgen betaald f afschrijving wegens oninbaarheid. BATEN. Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingenrente van belegde gelden Giften en bijdragen, contribution Andere baten Ontvangen. Plaatsing en aflossing van aandeelen f Opneming van gelden aankoop aflossing van schuld Overzicht der winst- en verliesrekening over het boekjaar. Aantal verleende voorschotten beneden Idem Idem Idem Idem Idem Idem 100 200 300 500 1000 of hooger Totaal van het aantal verleende voorschotten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 498