50 I LASTEN. 9.091,43 2.74 6,521 Reserve 2.746,52' 516.84 370,08 647,60 2.494,88 36,02 215,62} Bedrag der winst over het boekjaar, Bestemming der winst: Afschrijving Huizen Meubelen Rente aan de inleggers toegekend 7.556,91 Bedrag der Administratiekosten o Waardevermindering van effecten enz. Andere lasten Totaal der lasten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 507