Bijlage 5 I NOTA omtrent het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. De toestand van het Genootschap mag over het algemeen gunstig genoemd worden. De rekening over 1898 eindigt met een financieel avans. Aan contribu- tiën der Leden en Geabonneerden werd ruim ƒ50,000 ontvangen. Het Ledental nam eenigszins toe: 2532 tegen 2446 ten vorigen jare. Terrein, serres en gebouwen werden in goeden staat van onderhoud gehoudenaan het concertgebouw en de concertzaal werden gedurig verbeteringen aan gebracht; de Diergaarde werd door aankoopen aan gevuld, vele geschenken, waarbij kostbare, vielen de Diergaarde ten deel. De plantenverzameling blijft een sieraad van het Genootschap uitmaken; de Orchideeën bloeiden mild, de verzameling Camelia’s is door aankoop bizonder uitgebreid. De zoinerconcerten door de Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers werden als gewoonlijk goed bezocht eveneens de matinées musicales op de Zondagen in den winter, welke thans door het Haarlemsch Strijkorkest onder directie van den heer C. P W. Kriens gegeven worden. Den Leden werden bovendien nog meerdere uit spanningen aangeboden als: Opera’s door het Theatre Royal Franpais de La Haye, Concerten door het Orkest van het Concertgebouw te Amsterdam, Bals, enz. De Bakkerij-tentoonstelling op het terrein en in de zalen van het Genootschap jl. zomer gehouden met daar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 508