J I 52 Namens het bestuur: (w. g.) A. J. E. A. Bik, Voorzitter. (w. g II. M. Nicolaï Jr.Secretaris. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris, H. W. Nicolaï, Jr. vaardigden ter 47ste algemeene vergadering der ver- eeniging werden alstoen gekozen Mr. A. J. E. A. Rik en Mr. .1. Limburg, tot plaatsvervangend afgevaar digden Dr. J Roeters van Lennep en M. E. Belinfante. In de vergadering van 23 November werden punten van behandeling voor de 48.ste algemeene vergadering vastgesteld en hield Mr. Dr. J. B. Peyrot te ’s-Gra- venhage, eene lezing over Kamers van Arbeid; indie van 20 December werd door J. H. Müller, ingenieur te Arnhem eene voordracht gehouden over kabels en het verleggen van zeekabels

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 511