55 Bloemenmarkt. fruit veel minder dan vorige was H rt H U 2200 u II meer G e m e e n t e w a a g. van II u u ff H H U Evenals het vorige jaar ging deze markt wéér eenigzins vooruit. appelen peren H U H II H u H V n u u n 1.30 10. - 9.— 0.20 0.25 0.15 0.30 3.50 Op de tot de waag behoorende overdekte botermarkt werden aangevoerd Kaasmarkt. Dit jaar werd meer kaas aangevoerd dan het vorige jaar. De prijzen bleven stationnair. De markt van kramerijen, manufacturenoud ijzer, aarde werk enz. bleef ook dit jaar stationnair. i' 6. 4.75 - 0.14 0.13 0.04 0.20 2.— Botermarkt en 7000 5000 5000 KG. kersen aalbessen 40000 Pot aardbeziën frambozen u Groente-, fruit- en gevogelte markt. Ook dit jaar mocht laatstgenoemde markt zich in vooruit gang verheugen. De fruitmarkt heeft dit jaar weinig te beteekenen gehad, door de zeer schrale oogst en belangrijken uitvoer naar het buitenland. Ook de aanvoer van groenten jaren. De aanvoer bedroeg ongeveer 9000 HL. wortelen tegen den prijs van 0.40 a u H U 4000 3000 mand pruimen 1565 vaten van 20 KG. inhoud en 843 10 (rV tezamen ongeveer 39,700 KG. Van deze markt valt hetzelfde te zeggen als van de varkens- en kaasmarkt, zij kwijnt. Het verkoopen van melk aan de fabrieken neemt toe en de fabrieksboter wordt gezonden naar marktplaatsen van meer omvang. Van de prijzen op de wekelijksche markt volgt hier achter een overzicht. In de waag werden gewogen: 669 varkens van 100 KG. en daar beneden, 5772 n boven 100 KG. tot en met 150 KG., 4067 150 KG.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 515