55 53 55 55 58 58 58 58 58 53 52 46 43 42 40 40 37 r 40 35 37 40 40 39 In Guldens. 50 a 54 44 46 48 48 52 54 54 54 54 49 52 46 51 KG. van Aanmerkingen. Ie kwaliteit. 2e kwaliteit. I DATUM. n n n n n 36 39 44 44 44 n n n x n x x X n Grasboter. T r> Mei n n w n 56 58 58 59 60 60 60 60 56 54 50 46 44 44 44 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 12 18 25 2 9 16 23 31 40 34 34 32 32 32 30 32 36 35 34 45 42 41 39 39 36 34 36 39 39 38 49 52 54 54 57 57 57 57 57 Januari n X n I Februari n n x Maart n n April n voor het meeren- x X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1674 16 tot en met 28f9ö 4 ff 29 KG. en hooger. Totaal 2579 wikken boter uitmakende een totaal gewicht ongeveer 42,650 KG. netto, of ruim 3000 KG. minder dan in 1897. Circa 225,200 KG. andere voorwerpen, deel spek. Herijkt werden 456 vaten, geijkt geen. Aan fabrieken en ministeriën werd niet gewogen. De opbrengst aan weegloon was ƒ87.hooger. Marktprijzen per vat van 40 KG. in 1898: Ilooiboter. x x X X X X X X X X X X X X P De halve gras f 42 f45. idem u 28 n u 42. Halve grasboter. Dc gras f 36 it f42. Vertegenwoordigende een gewicht van ongeveer 1,507,080 KG. Tegen 1,436,860 in het vorige jaar. Een vermeerdering dus van 70,220 KG. 901 wikken boter van beneden 16 KG. tf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 516