55 I u II n in deze Gemeente en andere plaatsen en vice versa hebben een gezamenlijke inhoud van 1559 ton (zie verder hieromtrent 7). Van de 141 vaartuigen zijn er 119 onbewoond, metende te zamen 3339 ton, van welke er 34 te Scheveningen te huis be hoor en die te zamen 1102 ton meten. Er zijn 22 bewoonde vaartuigen, metende te zamen 881 ton bij elkander dus 141 vaartuigen met een gezamenlijke tonnen inhoud van 4220 ton. Van de bewoonde vaartuigen worden er 2 uitsluitend gebezigd tot woning; terwijl de overigen tevens worden gebezigd tot berging en verkoop van goederen, als matten, brandstoffen, aardappelen, fruit, kool, hooi en stroo 5. Nijverheid. Dit verslag gaat vergezeld (Bijlage I.) van de jaarlijksche tabellarische opgaaf der op 31 December 1898 in deze Gemeente aanwezige fabrieken, die met stoom werken, het aantal stoom werktuigen, stoomketels en nominale paardenkracht. In den loop van 1898 werd wijziging aan stoomvermogen gegeven de «Pletterij voorheen L. J. Enthoven Co.* Werkplaats van de Holl. IJz. Spoorw. Maatschappij. Broodbakkerij van B. Derksen. NI. Vennootschap, «Nettenfabriek.» het Stoomgemaal Waterverversching (Gemeente). de Tapijtklopperij van W. de Waal. Gemeentegasfabriek. het Centraal-Station voor El. Stroomlevering. Opgericht werden de Houtzagerij van J. G. Buijs Co. Broodbakkerij van A. C. Mijnlief. Suikerbakkerij van M. v. d. Hoek. Melkinrichting van Th. J. Vollebrecht. Stoffenververij van F. Th. Herzogenrath. Wasch- en Bleekinrichting van P. de Haan. Gemeente-Dèsinfecteerinrichting. -rioleering (Duinstraat). Van de lijst vielen af: de NI. Vennootschap Ijzergieterij «de Prins van Oranje.» Boek- en Courantendrukkerij van Gebr. van Langenhuyzen. u i H. L. Smits. NI. Vennootschap Brood- en Meelfabriek Borneostraat. en de Mosterdfabriek van C. J. B. v. d. Houven. De in 1898 door het gemeentebestuur krachtens dc Hinder wet verleende, geweigerde of ingetrokken vergunningen zijn vermeld in het volgende overzicht:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 523