55 •W R* Op de aanvrage In het perceel N». van P. de Haan. Mrt. 11 Binckhorststr. lOFd. 14 W. Horrix Mzn. Ged. Burgwal 12. Th. J. Vollebrecht. 14 F. W. Randebrock. 25 Stolkweg 23. A. van Lier. 25 28 n Ternoo'straat 38. 4 April. Westeinde 135. van Asch- en vuilnisstaal. W. Koentz. 18 van van 28 September 1898, n°. 17, met toev. van Verleend bij Besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland dd. 1898. fl n n n n n n 1 n 4 14 14 Burgem. en Weth. ’s Gravenhage. (5) Burgem. en Weth. ’s Gravenhage. (6) C. Molenaars. P. J. Hoogenboom. (1) 20.000 L. petroleum. Uitbr. broodbakkerij met dubb. heeteluchtoven. Verplaatsing verbrandingsoven. van t Perceel nabij de Asch- staal te Scheveningen. Z. O. Buitens. 165. Terrein Aschstaal a/d Westerstraat. Wagenstraat 146a. Lamgroen. 47. (3) (4) (5) (6) Korte Hoogstraat 7. Watering, str. (ong.) Rubensstraat 113. 3 3> 29 Maart 5 April n n J. Havenburg. A. M. Wullings. J. C. Wigleven. (4) Raamstraat 28. Schoolstraat 21. Rottermontstraat 5. Vaillantlaan 93b. Bewaarplaats van ten hoogste Terr, ten ZAV. der om- gelegde Loosd. vaart. Tot oprichting van een Inrichting bestemd tot slacht plaats vilderij en tot het ver werken van dierenlijkenaf gekeurd vleesch en bloed tot mestpoeder en vetmet stoom- I ketel van 5 atmosferen. (1) Gehandhaafd bij Koninklijk Besluit van voorwaarden. (2) Zuid-Holland dd. 12/18 April 1898. 19/25 April 1898. A. L. Fokker, dir.Ned. boek- en steendrukkerij voorh. H. L. Smits. Burgem. en Weth. ’s Gravenhage. (2) Burgem. en Weth. van Gasmotor 2 p.k. ’s Gravenhage. (3) Geweigerd. Verleend bij Besluit van Ged. Staten n r> n n r> r> April. C. M. M. Vierling. 13 13 F. de Jonge. J. Th. Spillemes. Stoomketel 15 p.k. en stoom machine 8 p. k. in wasch- en strijkinnchting. Gasmotor 3 p.k. v. slijpmachine en dynamo en veldsmidse. Stoomketel 4 p.k. voor pomp, karnmachine en melkroomer. Kalkblusscherij. Inrichting ter bereiding van olie en loog. Gasmotor 91 p.k' voor dynamo tot het voortbr. v. El. licht. Inrichting tot het herstellen v. rijwielen met veldsm. en gas motor i p. k. voor draaibank. Smederij (uitbr.) Slachterij v. varkens en rookerij van spek en vleesch. Boek- en steendrukkerij (uitbi.) en gasmotor 5 p k. ter verv. v. best, stoommachine. Gasmotor 7 p.k. tot drijving v. verscheidene werktuigen. dynamo ter I voortbr. v. Êl. licht in H.B. S. 3 jarige cursus. Rookerij voor spek en vleesch. Smederij met gasm. 4 p k. Smederij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 525