55 K°. L~ Op de aanvrage: In het pereeel van •-".I April. El. Hofsingel 57. 2!» n Hamerstraat 31. W. M van Deventer. 13 r C. Pronk Czn. 20 Batenburg. ri. 1 n G J uni. Hoefkade 518. 1G J. J. M. Beijens. Bankastraat 3. 1G In- n 10 r> n Y) >7 n n n n n 51 27 ’27 27 27 27 •27 H. W. de Joncheere en Zoon. C. Freij. P. A. Kaiser. W. Gunther. C. J. van Vliet Jr. W. F. Liitzke. Centr. station voor stroomlevering. Jac. de Boer. Veldsm. voor herst. v. rijwielen. Rookerij voor vleesch. Brood-, koek- en banketbakk. Broodbakkerij. Uitbr. door bijpl. v. stoomketel met verw. opp. v. 160 M’. Veldsmidse tot herstellen van rijwielen. Gasmotor 1 p.k. in boekdrukk. Koek- en banketbakkerij. Sigarendrogerij. Veldsmidse tot herstellen van rijwielen. Heeteluchtoven terverv. v. best., in koek- en banketbakkerij. Bokkingrookerij. Molenstraat 41a. Honsholredijkstr. 37d. Terr. Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. Terr. Stadhouderslaan. Terr. v. Goghstraat. Korte Houtstr. 4a. Terrein achter de Weststraat 283. Terrein Umuidenstr. Glasblazerslaan 118. Westeinde 202. Wagenstraat 56. Kepplerstr. 114/116. Spui 45. J. v/d Doesstraat 3. Bezuidenhout 128. Pr. Hendrikstraat 46. 20 27 27 6 13 10 16 16 1G Veldsmidse voor het herstellen van rijwielen. Kalkblusscherij. Broodbakk. en gasm. 3J p.k. J. G. Frankhuizen en Co. A. H. Hartgrink. C. Batenburg. M. Th. Wij nekus. E. A. Hendriks. Rubr. commissie v. dustrie v. d. Ver. Nat. Tentoonst. v. Vrouwen arbeid. Dir. der brood-, koek en banketbakkerij Toekomst.” H. van der Meer. P. van Tilburg. H. M. Verhagen. G. Bcerends. F. A.E.v. Nieuwenhoven. J. Konings. 6 Mei. 6 10 10 1 Juli. Tot oprichting van een: Badhuisstraat 54h. Terr. Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. Vaillantplein 8. achter Lange Bees tenmarkt 64a. M. Meijsen. R. Pauli. L. J. de Wolff. C. de Vries. J. H. Elshoven Jr. H. A. Verheij. S3 Wald.-Pyrmontk. 13. Piet-Heinstraat 110. Katerstraat 2. Riviervischmarkt 4. Franklinstraat 35. Fagelstraat 11. „de Kuiperij. Steenhouwerij. Heeteluchtoven ter verv. v. best, in broodbakkerij. Brood-, koek- en banketbakk. Huis- en kachelsmederij. Smederij met veldsmidse voor maken en herstellen v. rij wielen. Banketbakkerij. Hoefsmederij. Gasmotor 7 p.k. in glasslijperij. Veldsmidse. Veldsmidse. Slachterij v. varkens en rookerij voor spek en vleesch. Slachterij v. varkens en rookerij voor spek en vleesch. Stoomwerktuig 25 p. k. voor dynamo ter voortbrenging v. El. beweegkracht en twee gas motoren van 6 en 10 p. k. Broodfabriek met gasm. 20 p. k.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 526