51 aan de Nationale Vereeniging, ten behoeve van een cursus voor knapen, tot 31 Augustus 1903, op één avond per week, de gymnastieklokalen der Gemeentescholen aan de Rijs wij kschestraat en den Zwarteweg, tegen betaling van eene som van 10 ’s jaars voor vergoeding van verlichting en verwarming van het lokaal bij de school aan de Rijswijksche straat en van eene som van 4 ’s jaars voor vergoeding van verwarming van het lokaal bij de school aan den Zwarteweg, terwijl voor de gasverlichting het laatst genoemde lokaal wordt bediend door een muntgas meter aan het Bestuur van het «Nieuw Haagseh Mannenkoor» van 1 October 1898 tot 30 September 1899, op één avond per week, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de De-Gheijnstraat, tegen betaling van eene som van 7 voor het gebruik van het lokaal en van eene som van 23 voor verwarming en verlichting; aan het Bestuur der Afdeeling ’s-Graven- hage van de Nederlandse he Stenografen-Ver eeniging «Stolze-Weryvan 15 Mei 1898 tot 14 Mei 1899, op één avond per week, een lokaal in de Gemeenteschool aan de Koningin-Ernmakadetegen betaling van eene som van 10 voor het gebruik van het lokaal en eene som van 26 voor verwarming en verlichting aan Jonk vrouwe J. B. Baronesse Col lot d’Escury, Jonkvrouwe J. W. H. Smissaert, Mejuffrouw L. M. Jacobsen en Jonkvrouwe H. J. A. van der Goes, tot het houden van Zondag school, van 1 Mei 1898 tot 30 April 1900, op Zondag namiddag van 1 tot 3 uren, vier lokalen in de Ge meenteschool aan de Nieuwe-Schoolstraat, tegen be taling van eene som van 4 per maand voor het gebruik der lokalen; aan de Dameszangvereeniging «Euterpe» van 16 Maart 1898 tot 15 Maart 1899, op één avond per week, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de Vijzelstraat, tegen betaling van eene som van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 52