00 «W RV Handel en Nijverheidbetreffende de gelijkstelling van port voor brieven naar de Koloniën met brieven in binnenlandsch verkeer. X. een adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen aan den Minister van Financiënbetreffende het zegel recht voor kwitantiën. De Kamer betuigt aan allen, die haar door het verstrekken van de noodige gegevens behulpzaam waren bij de samenstelling van dit verslag, haar erkentelijkheid. Aldus vastgesteld den 18den April 1899. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage. A. A. KNU1JVER, Voorzitter. J. 1). VERBROEK, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 552