i I H fa I.’. i 55 55 1 I g J: 2 I 1 I 1 j -S Aantal Aantal NAME N AARD AARD N AMEN DEH DER DEH DER FABRIEKEN, enz. FABRIEKEN enz. 177’ 7 6 NI. Vennootschap de Plctterij 18 3 3 1 Itoffenverwerij. 16 1 a-eh- Meubelfabriek. Rijtuigfabriek. idem. Hoedenfabriek. Ammoniafabriek. Metaalslijper. Houtzagerij. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. Mineraal water-IJsfabriek. Boek- en Courantdrukkerij. idem. idem. 1 o 1 ‘P. C. Kaiser. \k. C. Mijnlieff. C. G. Smeele. J. P. Rademaker. !J. P. van den Bergh. Firma v. Kleef en Zn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 9S 12 4 10 4 20 67 5 -2 1 t 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 11 15 8 1 3 1 5 10 6 3 5 50 9 6 16 8 8 4 8 5 6 10 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 I u - -2£ 7 !g? |V' h- X 1 1 2 1 idem, idem, idem. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h. Algemeen. 1 25 1 2 - 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 4 6 6s I 11 12 12 14 8 30 18 14 25 4 5 |W. Slotboom en Zn. IIoll. IJz- Spoorw. Maatsehij. Haagsche Tramw. Maatsehij. Maatsehij tot Expl. van Staats- spoorwegen. H. P. Mutters en Zn. M. L. Hermans en Co. J. J. Pennock Cz. F Pauwels. Solvay en Co. .1. B. van Heijst. N. Fros. A. van Gogh 11. Hz. M. Vierling. F. 11. van Malsen. K. Dekker Gzn. J. Spreij. Th. van Zijl. J G. Buijs en Co. Nogarede. Gebr. Giunta d’Albani. T. C. B. Ten Hagen. Naamlooze Vennootschap «het Vaderland.» Z. H. Boek- en Handelsdrukkerij Steendrukkerij. NI. Vennootschap idem. Koper- en loodpletterij metaal- en ijzergieterijlood en zink- smelterij koperraflinaderij werktuig-, patroon- en vuur- steenfabriek. Metaalwerken. Werkplaats. idem. idem. FABRIEKEN, enz. idem. Firma Lankhout. Brood- en Meelfabriek. Haagsche Broodfabriek. Militaire Broodbakkerij. Broodbakkerij. idem. idem. idem. Broodbakkerij. idem. Grutterij. Chocoladefabriek. Distilleerderij. idem. Plivsiatrische Inrichting. Suikerbakkerij. Apotheek. idem. idem. idem. Melkinrichting. idem. idem. Bierbrouwerij. idem. Babaks- en Sigarenfabriek. idem. idem. idem. Wettenfabriek. en Bleekinrichting. idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem. en Badhuis. de 'Volharding.'/ de "Vereeniging.// B. Derksen. G. Lensvelt. M. v. d. Hoek. J. Mouton en Zn. Maatsch. t. N. v. 1 H. Nanning. Gemeente. NI. Vennootschap. Neerlandia. Th. J. Vollebrecht. A. van Rijn en Zn. Zuid-llollandsche. G. W. v. d. Boor. ■H. J. Deelen. W. J. v. Capellen en J. A. Reuch firma de Wit. Klein en Co. firma Tack Sturm. M. A. Brem en Co. F. Th. Herzogenrath. NI. Vennootschap. F. N. v. Es. en Zn. Geb. Heijnen. W. C. de Jongh. F. Leenen. P. J. Mooiman. J. C. Roos. K. J. C. Roos. iJ. Smeele. iTh. J. Leenen. P. de Haan. (Kerkplein). FABRIEKEN enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 554