1 55 r STATISTIEKE OPGAVE VAN HET POSTKAN TOOR TE ’S-GRAVENHAGE over liet post verkeer in deze Gemeente over 1898. g z 2 I 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 11 8 8 8 8 8 10 54 4 8 120 80 r 1.33.3 o 1 3 1 2 1 I 5.3 1 1 1 1 2 1 1 2 6 3 1 5 1 1 1 - 1 1 8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 l 2 I 3 5926 4347! 119234 19004! 24860 2257 39971 254090 27699. 4 4156271 30047 2638381 12773 3172818 2958150 39409 760155 105182 17397 f 6,808,195.79 3,<)45,OO3.38s 5,195,590.06 28,363.— 22,437.— 947,926.26 278,838.54 1,111,345.03’ Bijlage II. 55 Aantal NAME N AARD DER DER FABRIEKEN, enz. FABRIEKEN enz. GETAL. BEDRAG. 1 298,044.79 tf tt H 8965 4487 20195 HOOFDKANTOOR (waaronder begrepen de bijkantoren') OP X E o te 40 10 8 16 .3 98 •24 14 4 l'erzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. id. er zonden postwissels Spoor en Wijn voord. W. de Waal’. H. L. Zalmé en Zn. .1. P. de Wolff en Zn. 2 Haagsche Trw. Maatsch. Hoogere Burgerschool. Centr. Stat. v. Electr. Stroomt Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Hotel de Twee Steden. Hotel des Indes. Sociëteit »de Club». Assurantie Maatschappij tegen brandschade »de Nederlanden.» Ontvangen gefrankeerde brieven ongefrankeerde brieven enkele briefkaarten. dubbele briefkaarten dag- en weekbladen andere gedrukte stukken monsters en stalen dienstbrieven aangeteekende brieven. idem met aangegeven waarde ^’erzonden postwissels i postbewijzen itbetaalde postbewijzen i 10 20 1 I itbetaalde postwissels ■Oerzonden '?S titgegeven ]tEn4-zi«»lzlz, Geïnde kwitantiën Onbetaald teruggezonden kwitantiën Inlagen Rijkspostspaarbank litgegeven nieuwe boekjes idem id. in het geheel l’erzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) BIJKANTOOR BALISTRAAT. (Hoefkade). (Lekstraat). (Timorstraat). (Duinstraat) Stoomgemaal (Haagsche Bosch). idem (Zusterpolder). Verwarming cel. gevangenis. Gemeentewaterleiding. Electrische tram. Electrische verlichting, idem. Verwarming. idem. idem. idem. idem. E I Zwem- en Badinrichting. (Mauritskade). Spekslagerij. E. M. S. van Santen. Stoomgemaal Waterverversching Gemeente. Machinefabriek. Tapijtklopperij. Glasslijperij. idem. Gemeente Ziekenhuis. Landsdrukkerij. Diaconiehuis. Geschutgieterij. Gemeente Gasfabriek. Wateropvoer Knrhaus. Gemeente desinfecteerinriehting. Gem. rioleering Scheveningenjj idem idem idem idem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 555