5o BIJKANTOOR VAN GALENSTRAAT. 4771 28031 21459 737 16000' 6574 1490 22595 2475 222,198.25s 73,365.85= 1,742.50 337,983.90 292,026.42’ 731 25105 2071 97,680.59 3,345.— 216,142.83 196,586.97 259 47 686 196 22 62 16 9 1220 118 562,279.82 217,032.09 4,336. 438,834.05 321,266.88 9,534.08 3,684.26 113.50 5,612.85 1,508.— 128,410.78 65,479.39 s 1,094.50 89,124.19 59,448.28 s 351,089.73 s 92,012.29 2,315.50 89.239.93 s 62,078.28 s 8319 f 671. 5860 2763 425 22177 2223 *653 2815 16514 8661 423 2628 885 146 12579 1342 2903 149 12872 11701' 301 18450 10032 1448 11026 683 3716 1138 9209 f 5029 223 1703 709 261 11589 1151 8943 23031 23273; f 10844, 596 9485' 5220 00 BIJKANTOOR VAN GALENSTRAAT. BEDRAG. BIJKANTOOR BALISTRAAT. BEDRAG. BIJKANTOOR NOORDEINDE. BIJ KANTOOR ORANJEPLEIN. BIJKANTOOR FLUWEELEN BURGWAL. id. tn iff. Terugbetalingen id. GETAL. I 13396 Verzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. Verzonden postwissels Uitbetaalde id. Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijkspostspaarbank Verzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. id. Verzonden postwissels Uitbetaalde id. Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijkspostspaarbank Terugbetalingen id. Uitgegeven nieuwe boekjes id. Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) Verzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. id. Verzonden postwissels Uitbetaalde id. Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijkspostspaarbank Terugbetalingen id. Uitgegeven nieuwe boekjes id. Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) Verzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. id. Verzonden postwissels Uitbetaalde id Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijkspostspaarbank Terugbetalingen id. Uitgegeven nieuwe boekjes id. Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) BIJKANTOOR CONRADKADE. 1 Febr. 31 Dec. 1898.) Verzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. id. Verzonden postwissels Uitbetaalde id. Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijkspostspaarbank Terugbetalingen id. Uitgegeven nieuwe boekjes id. Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) üitbetaalde postwissels Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijksspostspaarbank Terugbetalingen idem Uitgegeven nieuwe boekjes idem Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) GETAL. 349,093.04 113,922.92’ 3,065.— 378,810.97 348,619.37 Uitgegeven nieuwe boekjes Rijkspostspaarbank Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenland) BIJKANTOOR V. D. BO8CHSTRAAT. 1-31 Dec. 1898.) Verzonden aangeteekende brieven Ontvangen id. id Verzonden postwissels Uitbetaalde id. Uitgegeven postbewijzen Inlagen Rijkspostspaarbank Terugbetalingen id. Uitgegeven nieuwe boekjes id Verzonden postpakketten (Binnenland) id. id. (Buitenla!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 556