Li Bijlage III. 55 136530 120472 155730 217003 199543 155835 26218 I 19069 807 11144 8828 18396 10919 9506 244' 158 Hoofdkantoor. 13049 418 6697 28717 11953 11937 Aanmerliiugeii. KANTOOKNAAM. Totaal STATISTIEKE OPGAVE VAN HET TELEGRAAF KANTOOR in deze Gemeente over 1898. Aantal verzon den te legram men. Aantal ont vangen tele gram men. Aantal I opge- nomen ïen ver der gesein de tele gram men. 41441 gesprekken Bijkantoren Balistraat. Ie v. d. Boschstraat. Conradkade. Fluweelen Burgwal, v. Galenstraat. Noordeinde. Oranjeplein. Paleis. Tweede Kamer. 6378 I 719 605 Het aantal aanvragen voor intercommunale en internationale telefonische gesprekken bedroeg van ’s-Gravenbage naar buiten i' buiten naar ’s-Gravenhage 17 1 1 Dec. ’98 geopend. 1 1 Febr. ’98 id. 12 11 48 15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 557