54 den Marktmeester werd een dek- gedeelte van den zoldervloereen sariaat van Politie 4de Afdeeling werd een lokaal voor nachtverblijvers bijgebouwd en werden eenige lokalen gewijzigd in verband met een andere bestemming welke die lokalen verkregen. Op den zolder van dit gebouw werd een bergplaats voor gevonden voorwerpen afgeschoten. In het Commissariaat van Politie 1ste Afdeeling werd het behangsel van de muren in de hoofdagentenkamer verwijderd en werden de muren gepleisterd. Ten behoeve van het wachthuis in den Schouwburg werd in de Schouwburgstraat een privaat gebouwd. De zijkamer van het wachthuis aan de Kerkhoflaan werd ingericht tot berging van een brancard en has pelwagen voorts werden de wanden in het wacht lokaal en de zijkamer van het behangselpapier ontdaan en werden de muren gepleisterd. In het Centraal-Brandweerstation werd de houten vloer in de telegraafkamer vernieuwd. Bij het Havenkantoor aan den Trekvliet werd een rasterwerk in de grens tusschen het Gemeenteterrein en het terrein van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij gesteld. In de woning van vloer gelegd op een begin werd gemaakt met het herstellen en ontdoen van verf van de zandsteen aan den voorgevel van dit ge bouw, en dien van de Boterwaag. In het oude gedeelte van het Gemeenteziekenhuis werden de plafonds van 3 ziekenzalen, 2 tweede klasse- kamers en het plefond en de muren van de keuken in de heerenklasse van witkalk ontdaan en geverfd Tevens werd in het oude gedeelte een electrische lift gemaakt, welke echter nog niet in gebruik werd genomen. Een aanvang werd gemaakt met het verven van de wanden, plafonds, gangen, trappen, privaten enz. in het nieuwe gedeelte van het Gemeenteziekenhuis. De [asphaltpapierbedekking van de houten barak A en van het suppoostenhuis aan den Weslduinweg werd door zinkbedekking vervangen. In de Westduinen werd een inrichting tot het pul- veriseeren van dierenlijken (systeem Podewils) geslicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 55