H H h No. 26. 24. 12. 2. 25. 35. H -~~n 3. J. H. Weissenbruch. n 6, 44. J. Weissenbruch. De' nummers 1_, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23 en 28 onbe kend of onderteékening moeilijk leesbaar. Dit legaat (zie ook onder rubriek voorwerpen) werd aanvaard door den Gemeenteraad in zijne zitting van 4 October 1898. Hoogstbelangrijk is het Legaat van der Heim thans nog in vruchtgebruik bij den heer P. de Ritter Zahony te Milaan weduwnaar van de testatrice Vrouwe de Ritter Zahonyge boren Jonkvrouwe Van der Heim. Aanvaard door den Ge meenteraad in zijne zitting van 18 October 1898. Het legaat bestaat uit eene verzameling van 31 portretten, waarvan eenige door Nies Maes, P. van Slingeland, Constan- tijn Netscher, P. van Dijk, A. Schouman, E. van den Eek- hout en A. Schalekeij. Verder belmoren tot het legaat: Een paar handschoenen gedragen door den Raadpensionaris Heinsiusbij het onder- teekenen van den Vrede van Rijswijk. Het zakboekje van dien raadpensionaris Een miniatuur van Lodewijk XIV, geschilderd door Petitot; den Raadpensionaris ten geschenke aangeboden. (De diamanten, waarmede de lijst omzet was, ontbreken). Een kinderservies van Delftsch aardewerkmet het wapen //van der Heim//, omvattende 27 stuks. Teruggegeven werd aan den heer Dr. Abr. Bredius, het door hem voor 1 jaar in bruikleen afgestaan portret van Alida Terlet, van de hand van Jos. Israels (zie Verslag over 1897). Verzameling historische en kunstvoorwerpen. Aangekocht werden van den heer M. J. Tennissen: Een Haagsch porceleinen kop en schotelbeschilderd met rose amours, in goud; gemerkt met het fabrieksmerk: de Ooievaar in blauw. 1) Een tinnen rookstel, bestaande in tabakspot, tabakskomfoor II. Scheeres. C. Schermer. P. P. Schiedges. L. C. Sierig. J. G. Smits. P. Stortenbeker. Jt—29. P. G. Vertin. 3. 1) Zie over dit voorwerp e. a. liet opstel Haagscbe Porcelein in het Gem. Mus.” in „Het Vaderland” van 3 Febr. 1899 le blad en „Nieuwe Kott. Ct.” van 9 Febr. 1899 le bl. C. onder Letteren en Knnst. 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23 en 28 onbe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 563