Limburg Stirum, e. den daarvoor benoodigden weefstoel vervaardigde en vernietigde. In bijbehoorende gesloten vitrine, met certificaat van diens zoon, den schenker. Van den Heer F. A. G. Graaf van Limburg Stirum Noord wijk Een oranjestrikvermeld in daaraangehecht eigenhandig bij schrift van den Generaal Leopold Graaf van Limburg Stirum, luidende „De Oranjekokarde, door de Freule van Hogendorp op mijn hoed gezet den 17de November 1813 des morgens om 9 uuren”. Met certificaat, bestaande in een begeleidend schrijven van den schenker. Aanvaard door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 19 April 1898. Gelegateerd werd door wijlen Mevrouw de Weduwe Taudin Chabot, geboren Provo Kluit: Een Haagsch porceleinen kop en schoteldonkerblauw geëmail leerd met landschappen in medaillons (Imitatie Sèvres). Gemerkt met fabrieksmerk: Ooievaar in blauw. (Zie de aant«. bij aan koop Tennissen). Het legaat werd aanvaard door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 15 Maart 1898. Joh. Jac. Heppener (Zie onder rubriek Schilderijen): al. Antiek koperwerk, bestaande in: a. Lichtkroon voor 12 kaarsen; b. 2 kleine idem; c. 2 Sabbatslampen; d. Chanoepa-lamp; de officiëele naam is Portugeesch; de officieuse naam Hoogduitse!) en luidt dan Channeke. Deze lamp wordt gebruikt bij het Inwijdingsfeest van 25 Kislew tot 2 of 3 Tebet (in November of December), ter herinnering aan de overwinning der Makkabbeeën op de Syriërs, omstreeks na Alexander den Grooten. Gedurende 8 avonden wordt telkens een lichtje ervan ontstoken. Voor huiselijk gebruik mogen deze lichtjes niet dienen; ieder lichtje moet minstens een halfuur branden Keukenlamp met tangetje; 4 Kandelaars; Blaker met 2 snuiters en 1 domper; h. Zwavelbak; i. Tabakskomfoor j. Vijzel met stamper; op den vijzel: Anneken Cornelis 1618; k. Wierookvat;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 565