56 van Voor verschillende gebouwen f 218,528.81 4 Voor schoolgebouwen- 341,658.13 J Samen 560,186.95 De voor de sub a 1° en 2° genoemde werken gehouden openbare aanbestedingen werden gegund als volgt: het nieuwe lokaal voor boetseerklasse in de Academie van Beeldende Kunsten; het nieuwe speellokaal bij de bewaarschool aan de Hekkelaan. Aanbesteed werd het bouwen van een burgerschool aan de Amalia-van-Solmsstraat. Van de verbeteringen in de bestaande scholen aan gebracht, zijn te vermelden: het uitbreiden der gasverlichting in 12 lokalen van de school aan de Rembrandtstraat en in 12 lokalen van de school aan de Lijnbaan het aanbrengen van gasverlichting in 3 lokalen van de school aan de Sirtemastraat het uitbreiden der gasverlichting in de lokalen van de school aan de Schelpkade; het aanleggen van schooltuinen in de scholen aan den Noordwal en aan de Waalstraat verdere ventilatieverbetering in eenige lokalen de scholen aan de Rembrandtstraat, de Lijnbaan, de Sirtemastraat en de Roggeveenstraat het aanbrengen van twéé lichtkozijnen in een bene denlokaal van de school aan de Lepelstraat; het aanbrengen van vlechldraadramen aan de school aan het Rijswijkschepleinaan de hulpschool aan de Teniersstraat en aan de bewaarscholen aan bet Vail- lantplein en de Duinstraat; het wijzigen van kiepramen en het aan brengen van vlechldraadramen aan de bewaarschool aan de Prins- Willemstraat. De kleine, dagelijks voorkomende onderhouds- en vernieuwingswerken aan de gebouwen, zoowel aan die behoorende tot deze rubriekals aan die behoorende tot rubriek A en aan de scholen (uitgezonderd die te Scheveningen) werden in eigen beheer uifgevoerd; overigens werd alles aanbesteed. De uitgaven voor de werken bedoeld onder letter a sub R, bedragen: Voor verschillende gebouwen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 57