55 3835 3094 Brandweer telegraaf. dus totaal 60 M. leeren slang van Ij". linnen slang met gummivoering van 14-'', 2f' en 3f'. linnen slang van 2|" en IJ-''. 6979 M. slang en 400 M. oefeningsslang. Daarenboven nog eene reserve van 250 M. slang van voor de binnenbrandkranen in de Gemeente- gebouwen. Het aantal brandkranen werd met 43 vermeerderd en bedroeg, op 31 December 1898, 1530 in de open bare straat. Het aantal brandkranen in de Gemeentegebouwen bedroeg 100. Op de brandkranen in de Rijks en Gemeentege bouwen met daarbij behoorende slangen en straalpijpen werd voortdurend toezicht gehouden. Het aantal brandputten, stelsel Stang, bedroeg 54. Het Centraalstation en de post te Scheveningen werden door een telefoonkabel met het pompstation der waterleiding verbonden. Tegelijk met deze werk zaamheden werd in het dorp Scheveningen en wel langs de Jacob-Vermeijstraat, Vijzelstraat, Hafingkade, Marcellisstraat Badhuiskade en Gevers-Deynootweg, de bovengenoemde geleiding vervangen door kabels. Voor rekening van het Rijk werd de Strafgevangenis aan den Pompstationsweg met een binnenbrandschel, langs bovengrondsche geleiding in het telegraafnet opgenomen. Ook het Israëlitische Oude Mannen- en Vrouwenhuis in de St. Jacobstraat werd voor rekening van het bestuur dier inrichting met een binnenbrand schel aan het telegraafnet aangesloten. De brandschel in het Bestedelingenhuis werd wegens verbouwing tijdelijk weggenomen. De binnenbrandschel in het Commissariaat van Politie te Scheveningen werd vervangen door een buiten brandschel. De telegraafkamer te Scheveningen werd ten behoeve T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 581