58 1°. Straten en pleinen. b. Stralen, pleinen, riolen, slooten, drinkbakken, pompen en urinoirs. 29500 256051 80074 20057 19863 240200 700002 700004 190:j2 Ourthe Ben Ahin Lava Atsche Scoriaebricks Getrokken grijze Waalklinkers. 12°. het leveren van meubelen ten dienste van de scholen aan de Van-Dam- en Zusterstraat, aan W. van den Heuvel alhier, voor 12359. De bestrate oppervlakte, die 1289779 M2 bedroeg op 1 Januari 1898. vermeerderde in 1898 met 98593 M’, en bedroeg dus 1388372 M- op 31 December 1898. Tengevolge van het herhaaldelijk doch noodzakelijk opbreken van de stralen ten behoeve van aanleg of herstelling van riolen, gas- en waterleidingen en elec- trische geleidingen, en van het aansluiten van particu liere riolen aan het Gemeenterioolvereischte het behoorlijk onderhoud van de straten ook in het afge- loopen jaar weder groote inspanning. Dit onderhoud werd uitgevoerd door H. .longenburger, aannemer te Waddingsveen voor den prijs van 0.196 per M2, zijnde het werk hem voor dien prijs gegund voor de jaren 1896, 1897 en 1898. Voor bedoeld onderhoud en de vernieuwingen werden aangekocht 92501 stuks Quenaslkeien cM. 2240 M' trottoirbanden. Hiermede werden geheel of gedeeltelijk verstraal: met Quenaslkeien van c\L, langs de tramrails: de Stationsweg, het Anna-Paulownaplein, het Alexan- dersplein, de Balistraat, het Westeinde, de Heeren- I" K Vlakke Rijnklinkers. Ironbricks. .1.5 2 O lil 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 59